Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid stuit vaak op onbegrip “Het is toch fijn als je kind zo slim is?”

Hoe anders is de werkelijkheid met een hoogbegaafd kind. Vaak worden deze kinderen onvoldoende uitgedaagd en niet goed begrepen door klasgenoten en leerkracht. Het gevolg? Kinderen gaan onderpresteren, worden angstig, verliezen motivatie en raken gefrustreerd.

Jouw kind heeft een onbeperkt potentieel en veel talenten. Gerichte zorg en begeleiding geven je kind de juiste vaardigheden en handvaten om zich verder te ontplooien.

Wij kijken verder dan de cognitieve elementen van hoogbegaafdheid, de intelligentie. Uit ervaring weten we dat veel hoogbegaafde kinderen vaak gehinderd worden door niet-cognitieve elementen. We leren kinderen te groeien vanuit hun talent door dit stevig te verbinden met motivatie en inzet en een sterke relativering.

 

Perfectionisme – faalangst

Hoogbegaafde kinderen stellen zichzelf vaak hoge doelen. Dit kan leiden tot faalangst en vluchtgedrag. Wij leren je kind dat fouten maken erbij hoort. Het relativeringsvermogen van je kind wordt vergroot. Dit leidt tot een betere motivatie en werkhouding. En meer leerplezier!

Hypergevoeligheid

Hypergevoeligheid kan op verschillende manieren tot uiting komen, maar leidt vaak tot angsten. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak banger en ongeruster dan andere kinderen. We stimuleren je kind om in kleine stappen angsten te overwinnen. We laten kinderen zelf oplossingen bedenken om beter met angsten om te gaan. Zo vergroten we het vertrouwen van kinderen vanuit eigen kracht.

Sterk rechtvaardigheidsgevoel

Voor hoogbegaafde kinderen zijn regels en gemaakte afspraken erg belangrijk. Dat geldt ook voor gedane beloftes. Als deze zonder goede reden verbroken worden leidt dat tot veel discussie. We helpen je kind beter aansluiting met andere kinderen te vinden en het wederzijds begrip te vergroten.

Kritische instelling

Hoogbegaafde kinderen zijn erg opmerkzaam en plaatsen overal een kritische noot bij. Probleem hierbij is dat ze erg rigide kunnen zijn en dat hun interpretatie van situaties vaak onomkeerbaar is. We geven kinderen handvaten om flexibeler te denken, meer te genieten en los te durven laten.

 

Herken je dit?

Wij coachen en begeleiden hoogbegaafde kinderen individueel én in groepsverband.

Bel voor een vrijblijvend intakegesprek naar Diana Kappen 06 29 111 250 of mail naar hallo@dianakappen.nl