Sociale vaardigheidstraining voor kinderen en tieners

Vindt je kind het moeilijk om voor zichzelf op te komen? Maakt je kind niet makkelijk contact met andere kinderen? Of weet je kind niet goed hoe het moet omgaan met pesten of conflicten?

Sociale vaardigheidstraining vergroot de sociale vaardigheden van je kind. In een groep trainen we sociale vaardigheden zoals luistervaardigheid, grenzen aangeven, reageren op een vervelende situatie, iets aardigs zeggen of doen, omgaan met kritiek en assertief reageren. Kinderen oefenen in de groep én krijgen ‘opdrachten’ mee naar huis. Zodat ze nieuwe vaardigheden ook in de eigen leefomgeving leren toepassen.

 

Wil je dat je kind leert hoe hij lastige situaties beter de baas kan?

Bel Diana Kappen 06 29 111 250 of mail naar hallo@dianakappen.nl.