Pedagogiek en didactiek hebben elkaar nodig!

Pedagogiek en didactiek hebben elkaar nodig!

Bloeien sommige kinderen en jongeren juist op in deze periode? Ontwikkelen een groot aantal leerlingen op schoolleergebieden zich nu juist beter? Is deze periode een pedagogisch leermoment voor scholen? Het zou mij niet verbazen als leerlingen straks een leervoorsprong laten zien. Is dit de kans om de pedagogiek in het onderwijs een betere plek te gaan geven? Pedagogiek en didactiek hebben elkaar nodig! Pedagogiek en pedagogisch handelen richt zich op een veel breder gebied dan alleen de leerstof en cijfers. Denk aan zelfinzicht, zelfvertrouwen, zelfsturing, nieuwsgierigheid, eigenaarschap, doorzettingsvermogen, sociale omgang enz. De sociale…lees meer →
Online studie- huiswerkbegeleiding zowel voor middelbare scholieren als voor leerlingen van de basisschool!

Online studie- huiswerkbegeleiding zowel voor middelbare scholieren als voor leerlingen van de basisschool!

Studiebegeleiding via Skype, Zoom of Teams. Online studiebegeleiding en remedial teaching: het werkt echt! Mijn leerlingen zijn blij dat we ze juist nu kunnen blijven ondersteunen. Inhoudelijk ondersteunen (bijles), elke dag een duidelijke planning, maar ook overhoren. Want zelf, als puber of leerling van de basisschool, de verantwoording dragen voor je leerproces is best lastig eigenlijk. Meer weten of aanmelden? Neem dan contact op met Diana Kappen, pedagoog, coach, trainer, 06 29 111 250 of mail naar hallo@dianakappen.nllees meer →
Heeft ook jouw kind hulp nodig bij het thuisonderwijs?

Heeft ook jouw kind hulp nodig bij het thuisonderwijs?

Denk aan: • Verstevigen van de basis voor diverse vakken • Maken van een inhaalslag • Vakinhoudelijke ondersteuning • Hoe pak ik mijn schoolwerk nu het best aan in deze bijzondere situatie? • Hoe zorg ik er voor dat er geen hiaten ontstaan? • Het maken van een planning en je daar ook aan houden Op dit moment worden er door ons al diverse bijlessen gegeven via Skype. Wij weten precies wat een leerling moet weten/kunnen aan het einde van het schooljaar. Dit geldt voor alle jaarlagen van de middelbare school. Ook leerlingen…lees meer →
Intrinsieke motivatie! Dé drijfveer voor leren…

Intrinsieke motivatie! Dé drijfveer voor leren…

Leerlingen op zowel de basisschool als de middelbare school zijn bijna niet gemotiveerd als het gaat om schoolse activiteiten. Gek dat daar op school best weinig aandacht aan wordt besteed. Wat is motivatie? Er is onderscheid tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie komt vanuit de leerling zelf, waarbij een leerling de schoolse activiteit wil uitvoeren omdat hij dit leuk of interessant vindt. Bij extrinsieke motivatie gaan leerlingen aan de slag om een straf te vermijden of een beloning te ontvangen. Externe factoren werken hierbij motiverend. Het kan overigens ook zo zijn…lees meer →
2020 – een heel nieuw vergezicht…

2020 – een heel nieuw vergezicht…

2019 - wat een jaar! Een jaar dat in het teken stond van zakelijk een nieuw begin. Een jaar waarin ik onder mijn eigen naam, als Diana Kappen, Hoogbegaafdheid, Remedial Teaching, Coaching, verder ging en opnieuw naam maakte. Een jaar waarin ik, met mijn jarenlange ervaring als pedagoog in het onderwijs, maakte dat ik kinderen en jongeren kon laten groeien in kennis, gedrag en vaardigheden, gemaximaliseerd door ouders en scholen optimaal te betrekken. Een jaar waarin ik in een aantal opzichten van koers veranderde. Een jaar waarin ik behalve leerlingen en studenten coachte,…lees meer →
Meer energie en motivatie zowel thuis als op het werk. Van willen naar doen!

Meer energie en motivatie zowel thuis als op het werk. Van willen naar doen!

Steeds vaker word ik, als ik op scholen kom, geconfronteerd met leerkrachten en docenten, maar ook intern begeleiders en zorgcoördinatoren, die moeite hebben om alle ballen in de lucht te houden. Ze hebben minder energie en motivatie, het gevoel vast te zitten, geen controle. Daardoor hebben ze het idee geleefd te worden en alleen hun to-do-lijstje af te werken, ze staan in de survivalmodus. Dit kan een neerwaartse spiraal worden met bijvoorbeeld burn-out tot gevolg. Uit cijfers van het CBS en TNO blijkt dat in twintig jaar tijd het aantal werknemers met een…lees meer →
Passend onderwijs en de hoogbegaafde leerling

Passend onderwijs en de hoogbegaafde leerling

Afgelopen week had ik een gesprek op de school waar Sophie op zat. Zat, want Sophie is nu een thuiszitter. Als hoogbegaafdheidscoach begeleid ik haar al enige tijd. Met een behoorlijk grote delegatie (ouders, gemeente, jeugdzorg, zorgcoördinator, leerkracht, teamleider, leerplichtambtenaar, hoogbegaafdheidscoach) bespreken we hoe het nu verder moet? Wat is passend onderwijs voor Sophie? Hoogbegaafd en niet naar school? Jij kan toch zo goed leren? Je bent toch zo slim? Dit horen hoogbegaafde thuiszitters vaak. Er zijn veel vooroordelen over hoogbegaafde kinderen/jongeren. Ook al wordt dit vaak wel gedacht, ze zijn zeker niet…lees meer →
Minder toetsen voor een cijfer, meer feedback

Minder toetsen voor een cijfer, meer feedback

Waarom wordt er op scholen niet wat meer tijd en aandacht besteed aan het geven van feedback en wat minder gefocust op de cijfers? Zowel op de basisschool als in het middelbaar onderwijs werken leerlingen van toets naar toets. Zeker, toetsen zijn nuttig, dan weet zowel de leerling als de docent waar de leerling staat. Maar waarom kiest men niet vaker voor een andere manier om vast te stellen of een leerling iets geleerd heeft? Bijvoorbeeld door het werken met presentaties, mondelinge overhoringen of werkstukken. Veel leerlingen kunnen daarmee veel beter laten zien…lees meer →
De invloed van mindset op motivatie!

De invloed van mindset op motivatie!

Hoe worden kinderen en jongeren binnen het basis- en voortgezet onderwijs gestimuleerd tot leren? Hoe belangrijk is ‘leren leren’? Ouders hameren vooral op het belang van het maken van huiswerk, wat regelmatig leidt tot strijd. Docenten klagen dat leerlingen ‘het wel kunnen, maar het gewoon niet doen’. Bij pogingen om kinderen en jongeren te motiveren en studievaardigheden aan te leren, wordt vaak iets heel belangrijks vergeten: de mindset van deze kinderen en jongeren – en misschien nog wel belangrijker: de mindset van ouders en docenten. Kan de motivatie van je kind of puber…lees meer →
Het belang van een doorgaande ontwikkeling van begaafde leerlingen in de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Het belang van een doorgaande ontwikkeling van begaafde leerlingen in de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

  Steeds vaker word ik gebeld of gemaild door zowel basisscholen als middelbare scholen met vragen over een goede begeleiding van hoogbegaafde kinderen - niet alleen inhoudelijk, ook over de opzet van een gedegen talentprogramma. Hoe zet je een ‘Plusgroep’ op die werkt in theorie én praktijk? Wie ontwikkelt een doordacht ‘talentenprogramma’? Hoe pakken we dit project als school het beste aan? Onderwerpen waar ik veel van weet én enthousiast van word, dus ik help graag bij al deze vragen en draag oplossingen aan! Maar de laatste tijd krijg ik met name ook…lees meer →
  • 1
  • 2