Minder toetsen voor een cijfer, meer feedback

Minder toetsen voor een cijfer, meer feedback

Waarom wordt er op scholen niet wat meer tijd en aandacht besteed aan het geven van feedback en wat minder gefocust op de cijfers? Zowel op de basisschool als in het middelbaar onderwijs werken leerlingen van toets naar toets. Zeker, toetsen zijn nuttig, dan weet zowel de leerling als de docent waar de leerling staat. Maar waarom kiest men niet vaker voor een andere manier om vast te stellen of een leerling iets geleerd heeft? Bijvoorbeeld door het werken met presentaties, mondelinge overhoringen of werkstukken. Veel leerlingen kunnen daarmee veel beter laten zien…lees meer →
De invloed van mindset op motivatie!

De invloed van mindset op motivatie!

Hoe worden kinderen en jongeren binnen het basis- en voortgezet onderwijs gestimuleerd tot leren? Hoe belangrijk is ‘leren leren’? Ouders hameren vooral op het belang van het maken van huiswerk, wat regelmatig leidt tot strijd. Docenten klagen dat leerlingen ‘het wel kunnen, maar het gewoon niet doen’. Bij pogingen om kinderen en jongeren te motiveren en studievaardigheden aan te leren, wordt vaak iets heel belangrijks vergeten: de mindset van deze kinderen en jongeren – en misschien nog wel belangrijker: de mindset van ouders en docenten. Kan de motivatie van je kind of puber…lees meer →
Het belang van een doorgaande ontwikkeling van begaafde leerlingen in de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Het belang van een doorgaande ontwikkeling van begaafde leerlingen in de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

  Steeds vaker word ik gebeld of gemaild door zowel basisscholen als middelbare scholen met vragen over een goede begeleiding van hoogbegaafde kinderen - niet alleen inhoudelijk, ook over de opzet van een gedegen talentprogramma. Hoe zet je een ‘Plusgroep’ op die werkt in theorie én praktijk? Wie ontwikkelt een doordacht ‘talentenprogramma’? Hoe pakken we dit project als school het beste aan? Onderwerpen waar ik veel van weet én enthousiast van word, dus ik help graag bij al deze vragen en draag oplossingen aan! Maar de laatste tijd krijg ik met name ook…lees meer →