Brugklassers leren leren vanuit een groeimindset

De kop is er af. Jouw brugklasser is gestart op de middelbare school. De eerste toetsen zijn geweest en de eerste echte toetsweek komt er al aan.

Hoor je de volgende uitspraken steeds vaker voorbijkomen?

“Ik snap helemaal niks van wiskunde en zal het ook nooit leren.”

“Een 5 voor Engels, ik ben gewoon dom.”

“Ik ben gewoon slecht in aardrijkskunde.”

Dit soort ideeën kunnen echt ingeprent raken in het brein. Jouw brugklasser kan gaan geloven dat hij gewoon niet goed genoeg is in bepaalde vakken en nooit beter zal worden.

Met de juiste talenten en vaardigheden komt de leerling ver. Maar met de juiste mindset kan de leerling zijn volledige potentieel benutten. Tijdens de mindsettraining  ‘Brugklassers leren leren vanuit een groeimindset’ leert de brugklasser hoe hij een vaste mindset bij zichzelf herkent en hoe hij deze ombuigt naar een groeimindset. Een groeimindset  helpt hem om het beste uit zichzelf te halen.

Als brugklassers met een vaste mindset op school ervaren dat ze moeite hebben met bepaalde leerstof zien zij dit vaak als een vaststaand gegeven waar ze niets aan kunnen veranderen. Een vaste mindset heeft als gevolg dat tieners uitdagingen vermijden omdat ze liever geen fouten maken. Daarnaast geven tieners met een vaste mindset snel op bij tegenslagen, zien ze hard werken als iets zinloos, voelen ze zich bedreigd door leeftijdsgenoten die iets beter kunnen dan zijzelf. Dit alles leidt ertoe dat deze tieners vaak onder hun kunnen presteren.

Tieners met een groeimindset geloven in hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden en zien steeds kansen om beter en sterker te worden. Ze gaan voor uitdagingen, tonen doorzettingsvermogen bij tegenslagen, zien het leveren van inspanning als iets onmisbaars en raken geïnspireerd door successen van anderen. Dit alles leidt tot een passie voor leren waardoor tieners hun potentieel optimaal benutten en steeds beter gaan presteren.

De training is gebaseerd op wetenschappelijk bewezen gedragsveranderingstechnieken die de tiener leert om bewuster te handelen, in te spelen op automatische processen en negatieve gewoontes te doorbreken.

We werken bijvoorbeeld aan:

  • het vergroten van het zelfvertrouwen
  • het ontwikkelen van een groeimindset
  • het versterken van de weerbaarheid
  • het leren aangaan van uitdagingen
  • het aanleren van (leer)strategieën
  • het leren omgaan met boosheid
  • het verminderen van schooluitval
  • het aanleren van studievaardigheden
  • het terugdraaien van onderpresterend gedrag
  • het oplossingsgericht werken aan eigen doelen

Voor wie?

De training ‘Brugklassers leren leren vanuit een groeimindset’ is geschikt voor de brugklasser die baat wil hebben bij het ontwikkelen of versterken van een groeimindset. Zowel op school als thuis.

De mindsettraining start met een intakegesprek gevolgd door zeven bijeenkomsten. Een bijeenkomst duurt zestig minuten. Het traject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek.

Meer weten of aanmelden?

Neem dan contact op met Diana Kappen, pedagoog, coach, trainer, 06 29 111 250 of mail naar hallo@dianakappen.nl