2020 – een heel nieuw vergezicht…

2020 – een heel nieuw vergezicht…

2019 - wat een jaar! Een jaar dat in het teken stond van zakelijk een nieuw begin. Een jaar waarin ik onder mijn eigen naam, als Diana Kappen, Hoogbegaafdheid, Remedial Teaching, Coaching, verder ging en opnieuw naam maakte. Een jaar waarin ik, met mijn jarenlange ervaring als pedagoog in het onderwijs, maakte dat ik kinderen en jongeren kon laten groeien in kennis, gedrag en vaardigheden, gemaximaliseerd door ouders en scholen optimaal te betrekken. Een jaar waarin ik in een aantal opzichten van koers veranderde. Een jaar waarin ik behalve leerlingen en studenten coachte,…lees meer →
Meer energie en motivatie zowel thuis als op het werk. Van willen naar doen!

Meer energie en motivatie zowel thuis als op het werk. Van willen naar doen!

Steeds vaker word ik, als ik op scholen kom, geconfronteerd met leerkrachten en docenten, maar ook intern begeleiders en zorgcoördinatoren, die moeite hebben om alle ballen in de lucht te houden. Ze hebben minder energie en motivatie, het gevoel vast te zitten, geen controle. Daardoor hebben ze het idee geleefd te worden en alleen hun to-do-lijstje af te werken, ze staan in de survivalmodus. Dit kan een neerwaartse spiraal worden met bijvoorbeeld burn-out tot gevolg. Uit cijfers van het CBS en TNO blijkt dat in twintig jaar tijd het aantal werknemers met een…lees meer →
Passend onderwijs en de hoogbegaafde leerling

Passend onderwijs en de hoogbegaafde leerling

Afgelopen week had ik een gesprek op de school waar Sophie op zat. Zat, want Sophie is nu een thuiszitter. Als hoogbegaafdheidscoach begeleid ik haar al enige tijd. Met een behoorlijk grote delegatie (ouders, gemeente, jeugdzorg, zorgcoördinator, leerkracht, teamleider, leerplichtambtenaar, hoogbegaafdheidscoach) bespreken we hoe het nu verder moet? Wat is passend onderwijs voor Sophie? Hoogbegaafd en niet naar school? Jij kan toch zo goed leren? Je bent toch zo slim? Dit horen hoogbegaafde thuiszitters vaak. Er zijn veel vooroordelen over hoogbegaafde kinderen/jongeren. Ook al wordt dit vaak wel gedacht, ze zijn zeker niet…lees meer →
Minder toetsen voor een cijfer, meer feedback

Minder toetsen voor een cijfer, meer feedback

Waarom wordt er op scholen niet wat meer tijd en aandacht besteed aan het geven van feedback en wat minder gefocust op de cijfers? Zowel op de basisschool als in het middelbaar onderwijs werken leerlingen van toets naar toets. Zeker, toetsen zijn nuttig, dan weet zowel de leerling als de docent waar de leerling staat. Maar waarom kiest men niet vaker voor een andere manier om vast te stellen of een leerling iets geleerd heeft? Bijvoorbeeld door het werken met presentaties, mondelinge overhoringen of werkstukken. Veel leerlingen kunnen daarmee veel beter laten zien…lees meer →
De invloed van mindset op motivatie!

De invloed van mindset op motivatie!

Hoe worden kinderen en jongeren binnen het basis- en voortgezet onderwijs gestimuleerd tot leren? Hoe belangrijk is ‘leren leren’? Ouders hameren vooral op het belang van het maken van huiswerk, wat regelmatig leidt tot strijd. Docenten klagen dat leerlingen ‘het wel kunnen, maar het gewoon niet doen’. Bij pogingen om kinderen en jongeren te motiveren en studievaardigheden aan te leren, wordt vaak iets heel belangrijks vergeten: de mindset van deze kinderen en jongeren – en misschien nog wel belangrijker: de mindset van ouders en docenten. Kan de motivatie van je kind of puber…lees meer →
Het belang van een doorgaande ontwikkeling van begaafde leerlingen in de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Het belang van een doorgaande ontwikkeling van begaafde leerlingen in de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

  Steeds vaker word ik gebeld of gemaild door zowel basisscholen als middelbare scholen met vragen over een goede begeleiding van hoogbegaafde kinderen - niet alleen inhoudelijk, ook over de opzet van een gedegen talentprogramma. Hoe zet je een ‘Plusgroep’ op die werkt in theorie én praktijk? Wie ontwikkelt een doordacht ‘talentenprogramma’? Hoe pakken we dit project als school het beste aan? Onderwerpen waar ik veel van weet én enthousiast van word, dus ik help graag bij al deze vragen en draag oplossingen aan! Maar de laatste tijd krijg ik met name ook…lees meer →
Nieuwe website

Nieuwe website

Welkom op de volledig nieuwe website dianakappen.nl. In samenwerking met Label 20 en Chantal van Heertum heb ik deze website gebouwd om te laten zien wat ik doe. Daarnaast wil ik mijn kennis gaan delen door het schrijven van blogberichten.lees meer →
  • 1
  • 2