De invloed van mindset op motivatie!

Hoe worden kinderen en jongeren binnen het basis- en voortgezet onderwijs gestimuleerd tot leren? Hoe belangrijk is ‘leren leren’? Ouders hameren vooral op het belang van het maken van huiswerk, wat regelmatig leidt tot strijd. Docenten klagen dat leerlingen ‘het wel kunnen, maar het gewoon niet doen’. Bij pogingen om kinderen en jongeren te motiveren en studievaardigheden aan te leren, wordt vaak iets heel belangrijks vergeten: de mindset van deze kinderen en jongeren – en misschien nog wel belangrijker: de mindset van ouders en docenten.

Kan de motivatie van je kind of puber beter? Gaat hij of zij uitdagingen het liefst uit de weg? Geeft hij of zij snel op bij tegenslagen, fouten of onvoldoendes? Dan kan het zijn dat je kind of puber belemmerd wordt door een vaste mindset.

Mindset staat voor de manier waarop je kind denkt over zijn intelligentie, talenten en kwaliteiten. De Amerikaanse psycholoog Carol Dweck trok al in 2006 de conclusie dat een vaste mindset ontwikkeling belemmert. Terwijl een groeimindset motivatie en doorzettingsvermogen vergroot en onmisbaar is voor het ontplooien van talenten.

Nu kan ik me voorstellen dat de volgende twee vragen opkomen: kan een groeimindset worden aangeleerd en zo ja, heeft een aangeleerde groeimindset daadwerkelijk effect op de extrinsieke en/of intrinsieke motivatie?

Zeker! Uit onderzoek, maar zeker ook uit mijn eigen ervaring tijdens de mindsetcoachingstrajecten die ik met kinderen en jongeren doe, blijkt dat de juiste mindset is aan te leren en vervolgens duidelijk effect kan hebben op de motivatie en het doorzettingsvermogen en daarmee op de schoolprestaties. Leren denken en handelen vanuit een groeimindset zorgt elke dag weer voor beter gemotiveerde kinderen en jongeren, ook als het gaat om huiswerk. Bijkomend pluspunt: uw kind zit beter in zijn vel.

Wil je weten wat mindsetcoaching voor jouw kind kan betekenen?

Bel voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek Diana Kappen 06 29 111 250 of mail naar hallo@dianakappen.nl.