Het belang van de doorgaande ontwikkeling van (begaafde) leerlingen in de overgang van basisonderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO)?

Steeds vaker word ik benaderd voor advies door zowel basisscholen als middelbare scholen met vragen over goede begeleiding van (hoog)begaafde kinderen.

Onderwerpen waar ik veel van weet én enthousiast van word, dus ik help graag met het beantwoorden van deze vragen!

De laatste tijd krijg ik met name ook de volgende vraag:

“Hoe zorgen wij voor een goede verbinding tussen de basisschool en het VO voor begaafde leerlingen?”

Een doorgaande ontwikkeling betekent onder andere aansluiten op leertempo en ontwikkelingsniveau van leerlingen. Hoe kun je aansluiten op hun ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften? Goede begeleiding van leerlingen én het coachen van leerkrachten/docenten is daarbij belangrijk.

Ik adviseer en denk dan ook graag mee en ga in gesprek over vragen zoals,

  • Welk beeld heeft men in het basisonderwijs van wat leerlingen nodig hebben qua kennis, vaardigheden en attitude om een goede overstap naar het VO te kunnen maken?
  • Zijn er andere/extra aandachtspunten m.b.t. begaafde leerlingen?
  • Welke ervaringen horen jullie terug van oud-leerlingen als ze al een tijdje op het VO zitten?
  • Wat ervaar je dat leerlingen geleerd hebben in het basisonderwijs?
  • Hoe zie je ze binnenkomen op het VO?
  • Wat hebben leerlingen nodig voor een goede start in het VO en om het VO succesvol verder te kunnen doorlopen?
  • Is er iets wat ze terugkijkend in het basisonderwijs gemist hebben, of juist heel erg waardeerden en missen op het VO?
  • Hoe vergroten we kennis maar zeker ook bekwaamheid van alle leerkrachten/docenten op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafden? Variatie met betrekking tot instructie, pedagogiek, didactiek, werkvormen en meer. Maar ook omgang met verschillen in leertempo, uitbreiding van pedagogisch en didactische vaardigheden. Belangrijk hierbij is zeker ook het (kunnen) signaleren
  • Wat helpt de leerkracht/docent om de ondersteuningsbehoefte van het kind goed in beeld te krijgen?

Meer weten over een gedegen aanpak voor (hoog)begaafde leerlingen? Ik kom graag naar school om aandachtig te luisteren naar jullie wensen en aandachtspunten. Samen kijken we welke aanpak, begeleiding, materialen en werkvormen het beste passen bij jouw leerlingen en school.

Bel Diana Kappen 06 29 111 250 of mail naar hallo@dianakappen.nl.