Intrinsieke motivatie! Dé drijfveer voor leren…

Leerlingen op zowel de basisschool als de middelbare school zijn bijna niet gemotiveerd als het gaat om schoolse activiteiten. Gek dat daar op school best weinig aandacht aan wordt besteed.

Wat is motivatie?

Er is onderscheid tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie komt vanuit de leerling zelf, waarbij een leerling de schoolse activiteit wil uitvoeren omdat hij dit leuk of interessant vindt. Bij extrinsieke motivatie gaan leerlingen aan de slag om een straf te vermijden of een beloning te ontvangen. Externe factoren werken hierbij motiverend. Het kan overigens ook zo zijn dat je voor sommige activiteiten zowel intrinsiek als extrinsiek gemotiveerd bent.

Leidt betere intrinsieke motivatie tot betere leerresultaten?

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die gemotiveerd zijn om te leren, ook daadwerkelijk beter tot leren komen dan leerlingen die minder gemotiveerd zijn.

Alhoewel zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie een positieve invloed heeft op leerresultaten, is de intrinsieke motivatie van leerlingen van grotere invloed op leerprestaties dan extrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie echter kan op de langere termijn de intrinsieke motivatie van leerlingen ondermijnen. Leerlingen leren dan enkel nog voor een cijfer of de toets.

Het maakt voor de uitvoering van een taak heel wat uit of de leerling intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd is. Intrinsieke motivatie is belangrijk omdat het kind zelf verantwoordelijkheid neemt, een growth mindset heeft en zelf de wil heeft zijn werk af te ronden.

Leerlingen motiveren, hoe?

Praten met leerlingen over wat zíj belangrijk vinden en ook wat zíj in de toekomst willen gaan neerzetten heeft vaak een motiverende effect. Daar willen ze wel voor aan het werk, zelfs als dat werk voorlopig nog dom schoolwerk is.

Een-op-eengesprekken zijn enorm belangrijk om kinderen/pubers op een intrinsieke manier te motiveren. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en doen iets sneller wanneer je uitlegt waarom ze iets moeten doen. Wanneer een leerling echt ongemotiveerd is, probeer ik te kijken door zijn ogen.

Zo sta ik niet tegenover de leerling, maar denk met hem mee en dat alleen al motiveert een kind en/of puber om iets toch te doen.

Ik geef de leerling de mogelijkheid om succesvol te zijn. Help ze waar nodig. Het ondersteunen en begeleiden helpt de leerlingen bij het opbouwen van zelfvertrouwen, wat essentieel is voor intrinsieke motivatie.

Hoe fijn is het als je weet hoe je leerlingen voor zowel de basisschool als de middelbare school kan motiveren en stimuleren. Het stimuleren van de intrinsieke motivatie van de leerlingen die ik begeleid heeft al veel positieve gevolgen gehad. Ze voelen zich prettiger en meer gewaardeerd en krijgen meer zelfvertrouwen en betere resultaten op school.

Heb je het gevoel dat de schoolmotivatie van je zoon/dochter beter kan. Bel voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek Diana Kappen 06 29 111 250 of mail naar hallo@dianakappen.nl.