Minder toetsen voor een cijfer, meer feedback

Waarom wordt er op scholen niet wat meer tijd en aandacht besteed aan het geven van feedback en wat minder gefocust op de cijfers? Zowel op de basisschool als in het middelbaar onderwijs werken leerlingen van toets naar toets.

Zeker, toetsen zijn nuttig, dan weet zowel de leerling als de docent waar de leerling staat.

Maar waarom kiest men niet vaker voor een andere manier om vast te stellen of een leerling iets geleerd heeft? Bijvoorbeeld door het werken met presentaties, mondelinge overhoringen of werkstukken. Veel leerlingen kunnen daarmee veel beter laten zien of ze iets geleerd hebben.

Waarom stellen docenten niet vaker vragen als: Hoe heb je de stof aangepakt? Wat heb je er van geleerd? Wat ging goed? Wat ging minder goed? Samen met de leerling kijken naar het leerproces levert zowel voor de leerling als voor de docent meer inzicht op in wat iemand geleerd heeft, maar ook in hoe iemand leert.

Het mes snijdt dus aan twee kanten: het geven van feedback en daarmee in gesprek gaan met de leerling heeft voor beide partijen toegevoegde waarde. De docent krijgt ook meer inzicht in hoe de leerling geleerd heeft en kan zo nodig zijn manier van lesgeven daarop aanpassen.

Laat niet het resultaat – vaak in de vorm van een cijfer – centraal staan, maar het leren zelf. Laat leerlingen zelf leerdoelen stellen, en een rol van de docent is dan dat hij/zij in de gaten houdt hoe het met de voortgang staat. Door leerlingen op die manier meer bij het leerproces te betrekken, worden leerlingen vaak ook gemotiveerder.

Bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren draait het om groei, om het proces, en in mindere mate om het eindresultaat. En om beter kijken naar wat een leerling wél kan!

Wil je weten wat mijn coaching in dit kader voor zowel leerkrachten en docenten als de leerling kan betekenen?

Bel voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek Diana Kappen 06 29 111 250 of mail naar hallo@dianakappen.nl.