Pedagogiek en didactiek hebben elkaar nodig!

Bloeien sommige kinderen en jongeren juist op in deze periode?

Ontwikkelen een groot aantal leerlingen op schoolleergebieden zich nu juist beter?

Is deze periode een pedagogisch leermoment voor scholen? Het zou mij niet verbazen als leerlingen straks een leervoorsprong laten zien.

Is dit de kans om de pedagogiek in het onderwijs een betere plek te gaan geven?

Pedagogiek en didactiek hebben elkaar nodig!

Pedagogiek en pedagogisch handelen richt zich op een veel breder gebied dan alleen de leerstof en cijfers. Denk aan zelfinzicht, zelfvertrouwen, zelfsturing, nieuwsgierigheid, eigenaarschap, doorzettingsvermogen, sociale omgang enz.

De sociale functie van de school in het leven van kinderen en jongeren is al een tijd weggevallen. De oefening in zich sociaal tot anderen verhouden beperkt zich nu veelal tot de thuissituatie. Dit raakt kinderen en jongeren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van hun brein. Juist nu is aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling noodzakelijk

Dit is een goed moment voor kinderen, jongeren, ouders en docenten om met elkaar in gesprek te gaan. Tijd nemen om te bespreken wat er voor kinderen en jongeren aan welzijnsverbetering zichtbaar is, wat de oorzaak ervan is en wat daarvan benut kan worden.

Mijn ervaring op dit moment tijdens het werken met ouders, kinderen en jongeren is dat ze heel graag willen praten over wat ze allemaal meemaken, hun eigen verhaal willen delen. Ze willen zich ook op een creatieve manier uiten in dit kader en tegelijkertijd werken aan hun (groei)mindset.

Zullen we de energie en creativiteit die de laatste weken aan de dag is gelegd om het afstandsonderwijs vorm te geven, nu ook gebruiken om pedagogiek in het onderwijs een betere plek te geven?

Hoe? Bel of mail Diana Kappen 06 29 111 250